تازه های کتابخانه

گزیده تاریخ بلعمی ]ترجمه تاریخ طبری [

 • نویسنده: بلعمی ابوعلی محمدبن محمد؛انتخاب و شرح رضاانزابی نژاد;نگارش ابوعلی محمدبن محمدبلعمی
 • ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
 • سال نشر: 1373
 • موضوع: ; اسلام - تاریخ - متون قدیمی تا قرن 14 تاریخ جهان - متون قدیمی تا قرن 14 -ایران - تاریخ - متون قدیمی تا قرن 14

افسانه های روم باستان

 • نویسنده: میسون مارگارت؛مارگارت میسون مایکل وست مترجم بهروز انصافی محمد سلامت
 • ناشر: دادجو
 • سال نشر: 1362
 • موضوع: ; افسانه هاوقصه های رومی

تاریخ قرن نوزدهم و معاصر

 • نویسنده: ماله آلبر؛آلبر ماله فرانسوی0 ترجمه حسین فرهودی
 • ناشر: لبن سینا
 • سال نشر:
 • موضوع:

نگاهی به تاریخ جهان

 • نویسنده: جواهر لعل نهرو؛ترجمه محمود تفضلی
 • ناشر: امیرکبیر
 • سال نشر: 1351
 • مترجم: مترجم: تفضلی
 • موضوع: ; تاریخ جهان -- ادبیات نوجوانان

مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمدبلخی رومی(مولوی)

 • نویسنده: مولوی جلالدین محمدبن محمد 672-604ق؛جلال الدین محمد بلخی رومی;براساس نسخه رینولد نیکسون
 • ناشر: سراب نیلوفر:صومعه
 • سال نشر: 1384
 • موضوع: ; شعرفارسی-قرن7ق

کارنامه

 • نویسنده: علی محمدی ابو الفضل؛مولف: ابوالفضل علی محمدی
 • ناشر: مولف
 • سال نشر: 1382
 • موضوع: ; مقاله های فارسی- قرن 14

نبی خزری سئچیلمیش اثرلر

 • نویسنده: علی اکبر اوغلو بابایف نبی - 1924؛کوچورن علی اساعیل فیرز ثمرین
 • ناشر:
 • سال نشر: 1368
 • موضوع: ; شعر ترکی - قرن 14

جنگ , ترجمان آشتی و صلح

 • نویسنده: صحرایی رستمی جواد؛جواد صحرایی رستمی
 • ناشر: تهران
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ; جنگ ایران و عراق 1367 - 1359 جنگ ایران و عراق - 1367 - 1359 علل

سوار سبزپوش آرزوها

 • نویسنده: نویسنده کمال السید؛مترجم حسین سیدی
 • ناشر: اشکذر, نسیم اندیشه, اقیانوس معرفت
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: مترجم: سیدی
 • موضوع: ;حسن بن علی (ع) امام یازدهم 232 - 260ق. -- داستان

صدای تیر در گردنه

 • نویسنده: نوشته مختار عوض اف؛ترجمه گامایون, ویراسته محمدرضا سرشار
 • ناشر: موسسه انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1377
 • مترجم: مترجم: گامایون, ویراستار: رهگذر
 • موضوع: ; داستان های ترکی قزاقی -- قرن 20م.